Wprowadzamy rozwiązania IT (sprzęt i oprogramowanie) do jednostek medycznych. Dobieramy rozwiązania i monitorujemy wdrożenie. Prowadzimy audyty wykorzystania sprzętu i oprogramowania, w tym w zakresie bezpieczeństwa danych, obciążenia urządzeń, RODO.