Realizujemy studium wykonalności projektów medycznych, w tym w szczególności opartych na wiedzy medycznej oraz jej połączeniu z IT (oprogramowanie). Przygotowujemy analizę rynku, potrzeb, badamy grupy klientów, dokonujemy porównań w zakresie geografii rynków. Posiadamy szerokie zaplecze eksperckie do określenia wszystkich KPI projektu oraz potrafimy określać jego mocne i słabe strony, badać szanse i zagrożenia.

Dzięki zaangażowanym specjalistom w zakresie medycyny (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, analitycy medyczni i ratownicy medyczni) oraz IT (deweloperzy)  zrealizowane przez nas studium wykonalności daje solidne podstawy do dalszej realizacji projektu.

Możemy się pochwalić analizami wykonywanymi w ramach grantów unijnych, w tym Seal of Excellence w ramach Horyzontu 2020 SME.